Mijn praktijk

Welkom op mijn praktijksite! Hulp zoeken kan spannend zijn. Als u dit leest, heeft u de eerste stap hierin al gezet. Graag wil ik u hier een korte indruk geven van wat ik u kan bieden. Natuurlijk kunt u hierna nog vragen hebben. Ik wil u dan van harte uitnodigen om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Wij kunnen dan samen bekijken of ik de hulp kan bieden die u zoekt, of dat u wellicht bij een andere therapeut beter op uw plek bent. Een luisterende en open houding hierin vind ik erg belangrijk.

U kunt bij mij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht voor hulp bij diverse angstklachten (zoals fobie├źn of sociale angst), problemen met zelfbeeld, somberheid of traumagerelateerde klachten, zoals herbelevingen van nare gebeurtenissen uit het verleden.
Ik bied behandelingen aan in de basis-GGZ van meestal tussen de 5 en 12 sessies. Hierin kijk ik met u, afhankelijk van uw situatie en hulpvraag, naar manieren om met uw klachten of problemen om te gaan, bijvoorbeeld door anders te leren denken en gemakkelijker situaties aan te gaan die moeilijk voor u zijn (cognitieve gedragstherapie). Als nare herinneringen u blijven lastigvallen, kunnen wij ook EMDR werken, een effectieve therapievorm die met name geschikt is voor het verwerken hiervan. Beide behandelmethoden zijn bewezen effectief. Verder denk ik ook graag met u mee bij het oplossen of verlichten van praktische problemen. Tot slot heb ik ruime ervaring in psychologisch onderzoek, bijvoorbeeld naar ADHD, persoonlijkheid en autisme. Ik kan ook een intelligentieonderzoek met u afnemen.

Mijn praktijk is gevestigd in het centrum van Zeist op de eerste verdieping en is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Wachttijden

Op dit moment heb ik een wachttijd circa 6 weken voor een intakegesprek.
Er is vervolgens geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

NB: Sinds januari 2024 krijg ik veel verzoeken binnen voor onderzoek naar AD(H)D. Aangezien mijn capaciteit voor onderzoek beperkt is, betekent dit helaas dat ik momenteel geen nieuwe aanvragen voor diagnostiek naar ADHD meer aanneem.

Laatste update: 13 mei 2024

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u door middel van een zogenaamd Kwaliteitsstatuut inzicht kunt krijgen in de zorg die ik lever.
Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg. U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien in deze bijlage: kwaliteitsstatuut maart 2021

Registraties

Ik sta ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Mijn praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Klachtenreglement

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. Ik nodig u uit een eventuele klacht in eerste instantie met mij bespreken, maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP): https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/