Kosten en Vergoeding

Per 1 januari 2019 heb ik contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea= Zilveren Kruis (Inclusief Pro Life)
 • Interpolis
 • FBTO
 • Avéro Achmea
 • IAK Volmacht
 • Aevitae
 • De Friesland
 • CZ=CZ,
 • OWM,
 • OHRA
 • VRZ Multizorg=Zorg en Zekerheid
 • Salland HollandZorg
 • Zorgdirect
 • ONVZ
 • VvAA
 • PNOZorg

Indien u bij één van de bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, dan loopt de facturatie via uw verzekeraar. Als u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, dan ontvangt u na de behandeling van mij een factuur met de kosten van de behandeling, zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoritieit (NZA). De kosten van de behandeling worden deels door uw verzekeraar gedekt.

Hieronder vindt u de tarieven:

 

Behandelingen:

 • Kort (maximaal 5 sessies van 45 minuten + indirecte tijd):   € 507,62
 • Middel  (maximaal 8 sessies van 45 minuten + indirecte tijd d):  € 864,92
 • Intensief (maximaal 12 sessies van 45 minuten + indirecte tijd): € 1,356,25
 • Onvolledig behandeltraject (1 sessie + indirecte tijd):  € 207,19
 • OZP (niet uit het basispakket verzekerde zorg per uur, incl. indirecte tijd):  € 105,25 (het tarief dat ik hiervoor hanteer is € 90,-)

Het bedrag dat u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van:

 1. het eigen risico dat u in het betreffende jaar al dan niet verbruikt heeft;
 2. het soort polis dat u heeft.

 

Ik raad u aan dit voorafgaand aan de behandeling uit te zoeken.

 

 

Toelichting Kosten

Veel mensen vinden, begrijpelijkerwijs, het systeem van vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) complex. Daarom vindt u hieronder een compact overzicht van de wijze van vergoeden, die u van uw zorgverzekeraar voor behandeling in de basis-GGZ kunt verwachten.

 

Van waaruit wordt GGZ vergoed?

Basis-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend?

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.

Het eigen risico in de basisverzekering was in 2018 € 385,00 en blijft in 2019 € 385,00.

 

Toelichting OZP

Niet verzekerde zorg (Overig Zorg Product(OZP)): Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg, zoals bijvoorbeeld een zogenaamde aanpassingsstoornis of specifieke fobie (bijvoorbeeld spinnenfobie). Ik kan u voor deze klachten wel in behandeling nemen, maar deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2019 op € 105,25 per uur. Ik hanteer een uurtarief van € 90,- per sessie van 45 minuten (+15 munuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging). Wanneer u een sessie zelf wilt betalen, hanteer ik eveneens een uurtarief van € 90,- per sessie.

Kosten niet nagekomen afspraak: Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 50,-. In overleg met u kan ik een uitzondering maken in geval van overmacht, zoals bij ziekte.