Maatregelen coronavirus

*Mededeling m.b.t. het Coronavirus*

Beste cliënt, ik volg de richtlijnen van het RIVM. Als wij ons hier samen aan houden, beperken we de kans op besmetting. Hieronder de richtlijnen:

“Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of verhoging hebt. Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Dat betekent dat je niet naar school, werk of naar buiten gaat(; dus ook niet naar therapie). Ook als je denkt dat je klachten wel meevallen. Pas als je een dag helemaal klachtenvrij bent geweest, kun je weer naar school, werken en naar buiten.”

Mocht je lichte klachten hebben, dan is een telefonisch consult wellicht een alternatief. Beeldbellen kan ook, maar dit kan niet via face-time, skype of whats-app (dit is niet voldoende beveiligd). Met Signal is videobellen wel mogelijk, alleen niet met de desktopversie van de app.

Afzegging om bovenstaande reden valt onder je burgerplicht. Om deze reden krijg je geen factuur ontijdige afzegging ook al is je afzegging ontijdig.  (Hoewel we het nog steeds graag ruim van te voren horen zodat de tijd anders kan worden ingepland).

Graag hebben we in dit geval telefonisch overleg met je.

Diagnostiek en Behandeling

Welkom op mijn site! Hulp zoeken kan spannend zijn. Als u dit leest, heeft u de eerste stap hierin al gezet. Graag wil ik u hier een korte indruk geven van wat ik u kan bieden. Natuurlijk kunt u hierna nog vragen hebben. Ik wil u dan van harte uitnodigen om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Wij kunnen dan samen bekijken of ik de hulp kan bieden die u zoekt, of dat u wellicht bij een andere therapeut beter op uw plek bent. Een luisterende en open houding hierin vind ik erg belangrijk.

U kunt bij mij op donderdag en vrijdag terecht voor hulp bij diverse angstklachten (zoals fobieën of sociale angst), problemen met zelfbeeld, somberheid of traumagerelateerde klachten, zoals herbelevingen van nare gebeurtenissen uit het verleden.
Ik bied behandelingen aan in de basis-GGZ van meestal maximaal 12 sessies waarin ik, afhankelijk van uw situatie en hulpvraag met u kijk naar manieren om anders te leren denken en gemakkelijker situaties aan te gaan die moeilijk voor u zijn (cognitieve gedragstherapie). Als nare herinneringen u blijven lastigvallen pas ik ook EMDR toe. Beide behandelmethoden zijn bewezen effectief. Verder denk ik ook graag met u mee bij het oplossen of verlichten van praktische problemen. Tot slot heb ik ruime ervaring in psychologisch onderzoek, bijvoorbeeld naar ADHD, persoonlijkheid en autisme. 

Wachttijden

Op dit moment heb ik een wachttijd circa 4 weken voor een intakegesprek.
Er is vervolgens ca. twee weken wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Laatste update: 17 juni 2021

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u door middel van een zogenaamd Kwaliteitsstatuut inzicht kunt krijgen in de zorg die ik lever.
Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg. U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien in deze bijlage: kwaliteitsstatuut maart 2021

Registraties

Ik sta ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Mijn praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Klachtenreglement

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. Ik nodig u uit een eventuele klacht in eerste instantie met mij bespreken, maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP): https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/